Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Δημοσίευση και προώθηση της εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών

Δημοσίευση Εφαρμογής (Web site / Extranet / Intranet posting)

Η επιλογή αφορά στο δίκτυο στο πώς και σε ποιο δίκτυο θα δημοσιεύονται διάφορες πληροφορίες που θα αφορούν το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, αλλά και μέρη της εφαρμογής. Συγκεκριμένα οι επιλογές σχετικά με την δημοσίευση είναι οι εξής:

Internet – Το Internet αποτελεί το γνωστό σε όλους μας παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε μέσω μιας απλής σύνδεσης σε αυτό.

Το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τις προμήθειες με τους εξής τρόπους:

  • Εγγραφή / Πιστοποίηση / Αξιολόγηση νέων προμηθευτών (Registration Authorization)
  • Εκπαίδευση των προμηθευτών για συμμετοχή στις ηλεκτρονικές διαδικασίες
  • Παροχή ενός καναλιού επικοινωνίας με τους προμηθευτές (μέσω mail) αλλά και μείωση των ερωτημάτων με συμπερίληψη FAQ (Frequently Asked Questions)
  • Παροχή πληροφόρησης στους προμηθευτές και τις ομάδες συμφερόντων σε αυτή με ελεγχόμενη πρόσβαση (π.χ. ανακοινώσεις, διαγωνισμοί, προσκλήσεις κλπ).
  • Διασύνδεση με εφαρμογή για αλληλεπίδραση των προμηθευτών με διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής (π.χ. υποβολή προσφοράς, συμμετοχή σε δημοπρασίες κ.τ.λ.)
  • Προώθηση των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών της / λειτουργία marketing

Intranet – Το Intranet λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που λειτουργεί το Internet, με τη διαφορά ότι το περιεχόμενό του είναι προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσα στην ίδια την επιχείρηση και όχι από όλους.

Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει το Intranet στην εταιρία, στο οποίο θα έχουν αναπτυχθεί και παραμετροποιημένα σημεία πρόσβασης για τους εσωτερικούς χρήστες (Profiling Systems), είναι οι εξής:

  • Παροχή πληροφόρησης στους εργαζόμενους σε αυτή με ελεγχόμενη πρόσβαση (π.χ. ανακοινώσεις, βάσεις δεδομένων κ.τ.λ.)
  • Κανονισμοί, εσωτερικά σημειώματα, φόρμες, εντυπα και διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών και σχετικοί αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών.
  • Οργανωτική δομή εταιρίας και παροχή ενός καναλιού επικοινωνίας από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω στην ιεραρχία αλλά και μεταξύ των τμημάτων.
  • Πρόσβαση σε λειτουργικές περιοχές της εφαρμογής και εκτέλεση καθηκόντων.

Extranet – Τα Extranet λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που λειτουργεί το Intranet με τη διαφορά ότι σε αυτά έχει πρόσβαση και ένα συγκεκριμένος αριθμός εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι έχουν δικαίωμα διασύνδεσης με την εταιρία, και οι οποίοι έχουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές και για συγκεκριμένο λόγο. Είναι δηλ ένα intranet με «επεκτάσεις» internet.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε μία εταιρία-αγοραστής να αναπτύξει ένα extranet στο οποίο θα συνδέονται ολοι οι εξωτερικοί της συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες κλπ και θα εχουν μία σειρά από πληροφορίες και δυνατότητες πρόσβασης σε επιλεγμένες εφαρμογές. Λόγω του γεγονότος ότι το extranet αποτελεί στην ουσία ένα intranet δημοσιευμένο στο internet, συσσωρεύει και μεγιστοποιεί την συνδυασμένη ανάγκη κλειστής ασφάλειας και ανοικτής πρόσβασης σε εφαρμογές ταυτόχρονα τόσο για εσωτερικούς, οσο και για εξωτερικούς χρήστες. H χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει σήμερα ολο και μικρότερη αξία καθόσον οι εταιρίες τείνουν να υλοποιούν δύο περιβάλλοντα, ένα intranet για τους εσωτερικούς και ενα internet για τους εξωτερικούς χρήστες που μπορούν να συντηρούν και να διαχειρίζονται καλυτερα και ευκολότερα .

Σελίδα: 1 2 3