Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Ανάπτυξη υπηρεσιών και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές

Η αξία της ορθής κατηγοριοποίησης

Η κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών με βάση ένα μοναδικό σύστημα κατηγοριοποίησης, όπως το UNSPSC, συμβάλλει στην ομαλή ροή επιχειρηματικής πληροφορίας ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις και επιχειρησιακές μονάδες.
Προϊόντα και υπηρεσίες που αναγνωρίζονται βάσει προσυμφωνημένων προτύπων, δίνουν τη δυνατότητα:

 • Στη διεύθυνση των προμηθειών, να επιλέγει προϊόντα με αποτελεσματικό τρόπο.
 • Στο οικονομικό επιτελείο, να αναλύει και να προϋπολογίζει ευκολότερα τις δαπάνες.
 • Στις πωλήσεις και στο marketing να αναγνωρίζουν εύκολα πελάτες και προμηθευτές.
 • Στους προμηθευτές να εντοπίζουν αμεσα το αγοραστικό προφίλ των πελατών τους.

Η κατηγοριοποίηση κατά UNSPSC διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την απλότητα εφαρμογής, ανάπτυξη και συντήρηση του μοντέλου:

 • Διευκολύνει τον έλεγχο και τη συμμόρφωση με τα όρια εξόδων, σε επίπεδο χρήστη και τμήματος ανά κατηγορία προϊόντος.
 • Εξοικονομεί πόρους καθόσον η εταιρία δε χρειάζεται να κατασκευάζει και να συντηρεί το δικό της σύστημα κατηγοριοποίησης.
 • Επιτρέπει τη σύνθεση σε υψηλότερη κατηγορία ή την ανάλυση σε χαμηλότερες, χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια της πληροφορίας

«Δέσμευση» Προμηθευτών
Η Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης του περιεχομένου των τιμοκαταλόγων τους ειναι δεσμευτική ως προς τους προμηθευτές, διότι αποτελούν την βάση των συναλλαγών τους. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να φροντίσει για την Εκπαίδευση  των Προμηθευτών πάνω στους νέους τρόπους διεξαγωγής των εργασιών εφοδιασμού και στο πώς να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τη λειτουργικότητα της εφαρμογής προς όφελός τους Η δέσμευση των προμηθευτών δεν αφορά μόνο την αρχική κατασκευή του ηλεκτρονικού καταλόγου αλλά εκτείνεται και στην «Συντήρηση» Καταλόγων που περιλαμβάνει:

 • Συνεχής ανανέωση του περιεχομένου (νέα προϊόντα, χαρακτηριστικά, τιμές, εικόνες), για διασφάλιση της εγκυρότητας των καταλόγων.
 • Διασφάλιση της κατηγοριοποίησης
 • Εξασφάλιση της ισχύος των τιμών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Δημοσίευση Πληροφοριών
Οι πληροφορίες που επιλέγει να κοινοποιήσει ο Προμηθευτής στους αγοραστές , σχετικά με την ίδια την εταιρία του αλλά και με τα προϊόντα / υπηρεσίες του, φιλοξενούνται σε ένα ηλεκτρονικό χώρο ο οποίος:

 • Παρέχει πρόσβαση σε πολλούς χρήστες. Ετσι, δημιουργείται ένα νέο κανάλι στοχευμένης διαφήμισης και μάλιστα σε εταιρίες / πελάτες που ήδη έχουν υιοθετήσει λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών.
 • Παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας δεδομένων.
 • Είναι άμεσος και φιλικός προς τον χρήστη, εύκολος στη χρήση και σίγουρα πιο ελκυστικός από παραδοσιακά μέσα προώθησης (π.χ. αποστολή έντυπων καταλόγων στον πελάτη).
 • Είναι «ανοιχτός» προς τις Εταιρίες – Αγοραστές κάθε ώρα και κάθε μέρα.
 • Είναι ευκολα συντηρίσιμος και λιγότερα δαπανηρός από τον παραδοσιακό τρόπο δημοσίευσης πληροφοριών
Σελίδα: 1 2 3 4