Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Ανάπτυξη υπηρεσιών και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές

Παροχή On-line Υπηρεσιών στους Προμηθευτές

Η παροχή On-line Υπηρεσιών στους Προμηθευτές έχει αντίστοιχη αξία για αυτούς, οση για την ίδια την Επιχείρηση-Αγοραστή καθόσον

  • Επικοινωνεί με όλους τους χρήστες των πελατών του με τον ίδιο τρόπο για όλες τις περιπτώσεις αγορών, γεγονός που του μειώνει τα διαδικαστικά του κόστη
  • Γνωρίζει ότι μέσω του συστήματος δεν γίνονται λάθη σε αναγραφές τιμών και κωδικών, πράγμα που του αφαιρεί χρόνο από πολλαπλές επαληθεύσεις εντολών παραγγελιών
  • Αντιλαμβάνεται άμεσα τις απαιτήσεις του πελάτη του και μπορεί να τις απαντήσει από οποιοδήποτε μέρος σε οποιαδήποτε στιγμή, εφ οσον εχει πρόσβαση στο Internet
  • Συγκεντρώνεται περισσότερο στην τήρηση των συμβάσεων παρά σε «πολιτικές», γνωρίζοντας ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα προμηθειών είναι αδιάβλητα.
  • Δεν προσθέτει υπολογίσιμο διαδικαστικό κόστος με την αύξηση του όγκου πωλήσεων και παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Οι υπηρεσίες που αλλάζουν εκ μέρους των προμηθευτών μετά την ένταξη τους σε συστήματα ηλεκτρονικών αγορών/προμηθειών  αφορούν κυρίως:

  • το περιεχόμενο των τιμοκαταλόγων τους και την διαχείριση του και
  • τον τρόπο Δημοσίευσης Πληροφοριών προς τους πελάτες τους.
Σελίδα: 1 2 3 4