Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Ανάπτυξη υπηρεσιών και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές

Η υιοθέτηση ενός συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών από έναν Οργανισμό προϋποθέτει την εξασφάλιση της Ηλεκτρονικής συνεργασίας με τους Προμηθευτές του.
Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά στα εξής θέματα που αφορούν στην εμπλοκή των προμηθευτών:

  • Σε ποια σημεία επηρεάζεται ο παραδοσιακός τρόπος συνεργασίας ενός Οργανισμού με τους Προμηθευτές του, μετά την υιοθέτηση συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών;
  • Σε τι επωφελείται ο Προμηθευτής από την Ηλεκτρονική συνεργασία με τους Πελάτες του όσον αφορά τις διαδικασίες;
  • Ποιες είναι οι υπηρεσίες που αλλάζουν από την πλευρά των προμηθευτών  κατά την εμπλοκή τους στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο με τους Πελάτες του;

Είναι προφανές, ότι ένα σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προμηθευτές που θα είναι διατεθειμένοι και θα μπορούν να εμπορευτούν ηλεκτρονικά.

Θέματα υιοθέτησης και δραστηριοποίησης προμηθευτών, πρέπει να απασχολούν κάθε επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται να προμηθεύεται ηλεκτρονικά γιατί οι προμηθευτές εμπλέκονται σε κάθε στάδιο των καθημερινών δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Ο παραδοσιακός τρόπος συνεργασίας αγοραστή προμηθευτή αλλάζει τόσο στο κομμάτι της ενεργοποίησης του που παραδοσιακά γίνεται με αλλεπάλληλες προσωπικές επαφές, όσο και στο κομμάτι του μέσου επικοινωνίας το οποίο παραδοσιακά γίνεται με διαφορετικά έγγραφα κατά περίπτωση, τηλέφωνα, φαξ και κάθε άλλο μέσο γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας.

Οι προμηθευτές ξεκινούν την ένταξη τους σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών με την εγγραφή και ενεργοποίηση τους (On-line Εγγραφή & Ενεργοποίηση Προμηθευτών) . Οι πελάτες-αγοραστές, τους διαθέτουν ειδικό σημείο πρόσβασης (το οποίο συνήθως είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα τους – βλ. Electronic Posting) μέσω του οποίου μπορούν να αλληλεπιδρούν άμεσα με τις εφαρμογές.

Ενδεικτικά μέσω του ειδικού σημείου πρόσβασης του, ο προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τα εξής:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από κάθε βέλος / ενέργεια για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

εγγραφή, ενημέρωση, εκμάθηση, επικοινωνία, δοσοληψία

Σελίδα: 1 2 3 4