Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Πρότυπα και τεχνολογίες

Κατηγορίες πληροφοριών προς αξιοποίηση ανά επιχειρησιακή λειτουργία

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα είδη πληροφορίας που «εισάγονται» σε κάθε ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης επιχειρηματικών λειτουργιών και τα εξαγόμενα από την αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής. Θα δούμε ότι σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία αντιστοιχεί μεγάλος όγκος πληροφορίας της οποίας όμως η ανάγκη για εκμετάλλευση δικαιολογείται από την αξία των εξαγομένων από αυτή αναλύσεων και εργαλείων Διαχείρισης.

Λύση Integration Points - IN Integration Points – OUT
Λογιστικά Συστήματα συμπεριλαμβανομένης της διαταγής αγορών, απολογισμοί πληρωτέοι, Εφαρμογές Χρηματοδότησης και Σύνταξης προϋπολογισμού
 • Τιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα από τους προμηθευτές
 • Νέοι προμηθευτές (από τις ηλεκτρονικές προμήθειες)
 • Οι παραγγελίες αγορών που δημιουργήθηκαν εξωτερικά
 • Λογιστικές μεταφορές και υποχρεώσεις
 • Συντήρηση βασικών αρχείων (προμηθευτές, κέντρα κόστους, προϋπολογισμοί κ.λπ.)
 • Πληρωμές
 • Εμβάσματα
 • Τιμολόγια (στις ηλεκτρονικές προμήθειες για το ταίριασμα)
 • Διαχείριση πληροφορίας
 • Διαθεσιμότητα προϋπολογισμών
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
 • Συντήρηση κύριων αρχείων (προμηθευτές, χρήστες, κέντρα κόστους, ιεραρχίες έγκρισης, κ.λπ.) από συστήματα Οικονομικού τμήματος, Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα.
 • Διατήρηση καταλόγων από τους προμηθευτές
 • Λεπτομέρειες τιμολογίων (από τους προμηθευτές ή το οικονομικό σύστημα) για να υποστηρίξει το ταίριασμα
 • Διαθεσιμότητα αποθεμάτων από τους προμηθευτές και τα εσωτερικά καταστήματα
 • Διαθεσιμότητα προϋπολογισμών
 • Αναγνώριση Παραγγελιών από προμηθευτές
 • Εντολές αγοράς στους προμηθευτές και πίσω στο σύστημα οικονομικών
 • Αναθεωρήσεις και ακυρώσεις παραγγελιών
 • Λογιστικές μεταφορές και υποχρεώσεις
 • Νέοι προμηθευτές
 • Διαχείριση πληροφορίας
 • Εσωτερικά καταστήματα
Ηλεκτρονικές Αγορές
 • Δηλώσεις προμηθευτών
Κάρτες Αγορών
 • Πληροφορίες δήλωσης.
 • Πληρωμή στην τράπεζα
Ηλεκτρονική Ανεύρεση και διαπραγμάτευση προμηθευτικής βάσης (e-Sourcing)
Συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, ηλεκτρονικές δημοπρασίες
 • Διοικητικές πληροφορίες
Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Δεδομένα Οικονομικών συστημάτων
 • Πληροφορίες αποθεμάτων
 • Στοιχεία καρτών αγοράς
 • Δηλώσεις προμηθευτών
 • Δεδομένα τρίτων οργανισμών
 • Ιστορία e-sourcing
 • Ανάλυση προμηθευτών
 • Πληροφορίες Λειτουργικών Συστημάτων (κοινωνικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, σχολεία, κ.λπ.)
Σελίδα: 1 2 3 4