Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Πρότυπα και τεχνολογίες

Εξ ορισμού, μια αλυσίδα προμηθειών περιλαμβάνει τη ροή πληροφοριών προς και από όλες τις συμμετέχουσες –στον κύκλο προμηθειών- οντότητες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποστηρίζουν τις φυσικές αποστολές ή τις αποστολές ψηφιακών προϊόντων και / ή υπηρεσιών.

Πολλά, αν όχι όλα τα προβλήματα της αλυσίδας προμηθειών είναι αποτέλεσμα κακής ροής και κακής ποιότητας πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, σε αυτή την ενότητα γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη Διαχείριση Πληροφορίας και αναλύονται τα εξής θέματα:

  • Τι είναι η Διαχείριση Πληροφορίας και ποια η χρησιμότητά της;
  • Πως μπορεί η πληροφορία να προτυποποιηθεί ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί Ηλεκτρονικά;
  • Μέσω ποιών καναλιών μπορεί να γίνει διάχυση της πληροφορίας μέσα και έξω από τον Οργανισμό;
  • Ποια είδη πληροφορίας είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν; Σε ποια Επιχειρησιακή Λειτουργία χρησιμεύει το κάθε είδος Πληροφορίας;

Οδηγίες: Πατήστε  σε κάθε κατηγορία για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

Στόχοι Πρότυπα Βελτιώσεις Αποτελέσματα
Σελίδα: 1 2 3 4