Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών

Λύσεις Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ροής Εργασιών

Οι λύσεις Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Εξασφάλισης τήρησης των κανόνων Προσβασιμότητας, υλοποιούν αφορούν στην βήμα-προς βήμα και ξεκάθαρη αποτύπωση όλων αυτών των λειτουργιών. Έτσι, σε κάποιο κεντρικό σύστημα, αφομοιώνεται η κεντρική οργανωτική δομή του Οργανισμού (τμήματα, υποτμήματα κ.τ.λ.) καθώς και οι θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα ανά υπάλληλο. Αυτή η ανάλυση, καθιστά εύκολη την μετέπειτα σύνδεση υπαλλήλων με καθήκοντα, ροές διαδικασιών και ανάλωση πόρων για την διεκπεραίωση κάθε εργασίας.

Έτσι, τελικά διαμορφώνεται ένα εργαλείο ελέγχου και καθοδήγησης των εργασιών των εσωτερικών χρηστών μέσω του οποίου επιτυγχάνονται:

  • Μείωση του χρόνου του κύκλου εργασιών ιδιαίτερα σε διαδικασίες ρουτίνας (περισσότερος χρόνος για πιο ουσιαστική εργασία).
  • Εντοπισμός και κατάργηση εργασιών που δεν προσδίδουν καμία επιπλέον αξία στον Οργανισμό.
  • Μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου μέσω εξασφάλισης της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και μέσω ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης συνεργατών.
  • Βελτιωμένο έλεγχο επιχειρησιακών διεργασιών, με πολύ μικρότερη παρέμβαση από τη διοίκηση και λιγότερες πιθανότητες για καθυστερήσεις ή για λάθος κατανομή εργασίας από άλλα συστήματα.
  • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών, μέσω ταχύτερων χρόνων απόκρισης με το καλύτερο διαθέσιμο άτομο.
  • Μικρότερο κόστος εκπαίδευσης προσωπικού, επειδή η εργασία μπορεί να καθοδηγείται μέσω περίπλοκων διαδικασιών.
  • Μικρότερο κόστος διαχείρισης, το οποίο επιτρέπει σε διευθυντές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην καθοδήγηση υπαλλήλων και στη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων, αντί να ασχολούνται με θέματα τετριμμένων αναφορών και διανομής.
  • Βελτιωμένη ικανοποίηση χρηστών. Οι χρήστες συνήθως, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι κάνουν το καλύτερο που μπορούν και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν ολοκληρώνουν την εργασία τους με λιγότερες αντικρουόμενες απαιτήσεις.

Άλλα θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Ροής Εργασίας και την Εξουσιοδότηση Εσωτερικών Χρηστών

Επιλέξτε τις θεματικές ενότητες που σας ενδιαφέρουν…

Σελίδα: 1 2