Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών

Το πρόβλημα στη Διαχείριση Ροής Εργασιών

Σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα του μεγέθους του, όλες οι λειτουργίες εκτελούνται μέσα από μια σειρά διαδικασιών, άλλοτε απλών και άλλοτε πιο πολύπλοκων σε χρόνο εκτέλεσης και απασχολούμενους πόρους.

Τα βήματα κάθε διαδικασίας, πέραν της πολυπλοκότητάς τους, μπορεί να επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα σε μια ημέρα. Όπως είναι φυσικό, οι διαδικασίες αυτές είναι δύσκολο να διαχειριστούν και να παρακολουθηθούν.

Πρόβλημα διαχείρισης ροής εργασιών

Διαχείριση ροής εργασιών

Αυτό που έχει σημασία για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εκτέλεση των καθημερινών διαδικασιών είναι η σειρά εκτέλεσης των βημάτων τους και η ταχύτητα ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκτέλεση των βημάτων της διαδικασίας με λάθος σειρά, ή κάποια καθυστερημένη / λανθασμένη ενέργεια, από κακή συνεννόηση ή λόγω φόρτου εργασίας, προκαλεί προβλήματα στο μηχανισμό και πιθανές παρεξηγήσεις μεταξύ του έμψυχου δυναμικού, αφού κάποιος τελικά πρέπει να επωμισθεί το κόστος της όποιας καθυστέρησης ή αποτυχίας.

Σελίδα: 1 2