Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών

Τα βήματα εκτέλεσης της Επιχειρησιακής Μελέτης με τη βοήθεια της οποίας θα εντοπιστεί η βέλτιστη λύση για την οργάνωση της Στρατηγικής Προμηθειών, φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Οδηγίες: Πατήστε πάνω στα βήματα εκτέλεσης για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε βήμα και έπειτα πατήστε στις επιλογές για να δείτε τις ενέργειες μετά την απόφαση για υλοποίηση μιας λύσης Η.Π.

Εντοπισμός των κατάλληλων Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Σελίδα: 1 2