Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα » Έχω επιχειρηματικό πλάνο (business case); »

Γιατί να συντάξω ένα επιχειρηματικό πλάνο;

Η πληροφορία που απαιτείται για την ανάπτυξη του business case θα προέρχεται από την ανάλυση των εξόδων (Spend Analysis) για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται καθώς και από την ανάλυση της διαδικασίας αγοράς (Process Analysis):

Από την ανάλυση των εξόδων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται παρέχει πληροφορίες όπως:

  • Τι αγαθά και υπηρεσίες αγοράζονται από την επιχείρηση- και την αξία και τον όγκο των ξεχωριστών συναλλαγών;
  • Ποιος αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες;
  • Από πόσους προμηθευτές αγοράζει η επιχείρηση;

Περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση εξόδων

Η ανάλυση της διαδικασίας αγοράς δίνει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αγοράζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες, όπως:

  • Πως επιλέγονται οι υποψήφιοι προμηθευτές;
  • Πως αξιολογούνται οι προσφορές;
  • Πώς προκύπτει η παραγγελία αγορών και εγκρίνεται;
  • Πώς τα τιμολόγια αντιστοιχίζονται στις παραγγελίες και πώς εγκρίνεται η πληρωμή τους;
  • Με ποιον τρόπο εξοφλούνται τα τιμολόγια;
  • Ποιος εμπλέκεται στις διαδικασίες και ποιο είναι το κόστος για την επιχείρηση για τις υπάρχουσες διαδικασίες προμηθειών;
Σελίδα: 1 2