Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα » Έχω επιχειρηματικό πλάνο (business case); »

Γιατί να συντάξω ένα επιχειρηματικό πλάνο;

Έργα ή επενδύσεις (όπου επένδυση νοείται και η αγορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών και όχι αναγκαστικά η εγκατάσταση H/W & S/W στην επιχείρηση) κάθε είδους θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια κατάλληλη ανάλυση της ανάγκης της υπηρεσίας που πρόκειται να αναπτυχθεί. Συνήθως είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των απαιτήσεων της υπηρεσίας. Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να θέτει ξεκάθαρα τα κριτήρια της απόφασης.

Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν:

  • Πώς η επένδυση θα υποστηρίξει τους στόχους της επιχείρησης
  • Πώς η επένδυση θα ικανοποιήσει τις επιχειρηματικές ανάγκες μιας υπηρεσίας ή ενός τμήματος
  • Ότι οι επιλογές, όπως τα διαφορετικά πακέτα λογισμικού και οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν εξεταστεί.
  • Η δυνατότητα προσέγγισης της επένδυσης (δηλ. η χρηματοδότηση μπορεί να είναι διαθέσιμη),
  • Μια περίληψη των αναμενόμενων απαιτήσεων σε πόρους από την άποψη του προσωπικού που θα συνδεθεί με το έργο, οι διαρκείς δαπάνες για εκπαίδευση, ανάπτυξη, εξοπλισμό, βελτιώσεις κ.λπ.
  • Ότι η επένδυση προσφέρει αξία για χρήματα (δηλ. το έργο είναι μια καλή χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων).
  • Προσδιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με το έργο και πώς μπορούν να αποφευχθούν

Το Επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια στρατηγική ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην επένδυση (στην προκειμένη περίπτωση ηλεκτρονικές προμήθειες) και στους συνολικούς στόχους της επιχείρησης. Αυτοί οι στόχοι καθορίζουν τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Η στρατηγική ανάλυση σημαίνει ότι η προτεινόμενη επένδυση τοποθετείται στο πλαίσιο των στόχων της επιχείρησης και στις επιχειρηματικές ανάγκες των τμημάτων.

Σαν επιχείρηση θα πρέπει να θέσετε το ερώτημα «Γιατί χρειάζεται να επενδύσουμε στις ηλεκτρονικές προμήθειες ώστε να κινηθούμε επιτυχώς». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να παρέχει τη συνεισφορά που μπορεί να έχει αυτή η επένδυση στις προτεραιότητες της επιχείρησης.

Σελίδα: 1 2