Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα » Έχω επιχειρηματικό πλάνο (business case); » Ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενα του επιχειρηματικού πλάνου; »

Περιεχόμενα του επιχειρηματικού πλάνου

Οδηγίες: Για να ξεφυλλίσετε το βιβλίο κλικάρετε στην πάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας και σύρετε με το ποντίκι.

Περιεχόμενα επιχειρηματικού πλάνου Eπιτελική Σύνοψη Υπόβαθρο Σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική Ανάλυση αγοράς Πρόταση του έργου ηλεκτρονικών προμηθειών Εμπορικές Εκτιμήσεις Οικονομική Ανάλυση Κίνδυνοι Άλλες επιλογές Υλοποίηση Προτάσεις