Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα » Έχω επιχειρηματικό πλάνο (business case); »

Ποια πρέπει να είναι τα περιεχόμενα του επιχειρηματικού πλάνου;

Τα περιεχόμενα ενός επιχειρηματικού πλάνου αναλύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Περιεχόμενα επιχειρηματικού πλάνου

Για βοήθεια στην σύνταξη ενός business case πιέστε εδώ