Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης »

Από το χαρτί στο web

Η παραδοσιακή διαδικασία προμηθειών παρουσιάζει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα κατά τη λειτουργία της. Σε αυτή την ενότητα θα διαπιστώσετε ποια είναι αυτά τα προβλήματα και πώς μπορούν να ξεπεραστούν με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων.