Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης »

Διαχείριση αλλαγής

Η υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών θα απαιτήσει αξιόλογη επένδυση και θα επιφέρει σημαντική αλλαγή στην επιχείρηση. Επίσης, θα επηρεάσει τις σχέσεις με τους προμηθευτές.

Τι χρειάζεται να ξέρετε…

 • Η διαχείριση αλλαγής συχνά εξετάζεται εκ των υστέρων, όταν αρχίζει το πρόγραμμα να διαδίδεται και σταματά σιγά-σιγά. Είναι πιο εύκολο να εστιάσουμε στην τεχνολογία παρά τους ανθρώπους αλλά οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει από πολύ νωρίς συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών έχουν μάθει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπους. Εκείνοι που δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο ακόμα, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί η διαχείριση αλλαγής και να κάνουν κάτι για αυτό.
 • Ένα από τα βασικά μαθήματα που προκύπτουν από αυτούς που έχουν ήδη υιοθετήσει συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών, είναι ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων συστημάτων χωρίς την εξέταση των προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια του συστήματος.
 • Οι ηλεκτρονικές προμήθειες μπορούν τόσο ως οδηγός για να βελτιωθεί η διαδικασία προμηθειών όσο και ως εργαλείο για να επιτρέψει στους οργανισμούς να κάνουν κάτι τέτοιο. Ενεργεί ως καταλύτης και παρέχει πληροφορίες και έλεγχο προκειμένου να ενθαρρύνει καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας προμηθειών. Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις προέρχονται από τους ανθρώπους που αγοράζουν καλύτερα.
 • Αναπόφευκτα, κάνοντας αυτές τις βελτιώσεις θα χρειαστεί πολλοί άνθρωποι να αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται. Μπορεί να χρειαστούν αλλαγές στις παραδοσιακές σχέσεις πελατών προμηθευτών, που οδηγούν στην αντίσταση και τη δυσαρέσκεια.
 • Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η υλοποίηση του συστήματος φέρνει θετικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να διαχειριστούν προσεκτικά οι άνθρωποι που σχετίζονται με την αλλαγή. Μην στηρίζεστε στο ότι η τεχνολογία θα αλλάξει την κουλτούρα.
 • Τι πρέπει να γίνει ώστε η αλλαγή να είναι επιτυχής;
  • Υποστήριξη σε ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας
  • Σαφείς στόχοι
  • Καθορισμένες διαδικασίες
  • Δομημένα προγράμματα κατάρτισης και επικοινωνιών
  • Ικανοποιητικοί πόροι
  • Η διαχείριση της εισαγωγής και διάδοσης του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών δεν είναι διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο σύνθετο πρόγραμμα - χρειάζεται ένα επίσημο, καλά-ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Η αλλαγή είναι το κλειδί για την εμφάνιση των ωφελειών

Σελίδα: 1 2