Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης »

Το σύνολο του έργου

Η υλοποίηση ενός έργου Ηλεκτρονικών Προμηθειών θα επιφέρει αλλαγές που δεν θα περιορίζονται στον ανασχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης αλλά θα αφορούν μια γενικότερη επιχειρησιακή αναμόρφωση του κύκλου προμηθειών σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.

Η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που επιθυμεί να υιοθετήσει μια λύση ηλεκτρονικών προμηθειών θα πρέπει να γνωρίζει πώς να προσεγγίσει την κάθε συνιστώσα του συνολικού έργου, τόσο ως προς την ανάλυση των απαιτήσεων και το σχεδιασμό της όσο και ως προς την τελική υιοθέτηση και λειτουργία της.

Μέσα από τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, τον καθορισμό των στρατηγικών προσανατολισμών της εκάστοτε επιχείρησης και την υιοθέτηση εργαλείων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του οράματός της, θα καθοριστεί τελικά η ίδια της η φιλοσοφία σε όλα τα θέματα προμηθειών.

Οι Πέντε (5) Βασικές Περιοχές του Έργου

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα ποιες είναι αυτές οι 5 βασικές περιοχές, πως διαχειρίζονται οι προαναφερθείσες αλλαγές στον τομέα των προμηθειών αλλά και ποια είναι τα εργαλεία που διευκολύνουν τη μετάβαση.

Οδηγίες: Πατήστε με το ποντίκι πάνω στα σχήματα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

The Flash plugin is required to view this object.