Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές »

e-Purchasing Intelligence

Τα συστήματα αυτά αφορούν στην Ηλεκτρονική Ανάλυση των εμπορικών συναλλαγών ενός οργανισμού με σκοπό τη λήψη αποφάσεων από τη μετατροπή των επιχειρηματικών δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία και γνώση.

Με τη χρήση κατάλληλα δομημένων έξυπνων αναφορών δημιουργείται γνώση για την εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών (αγορές-πωλήσεις) μίας επιχείρησης. Χρησιμοποιούμε τον όρο γνώση καθ’ όσον έχουμε μετασχηματίσει τα πρωτογενή στοιχεία (data) όχι μόνο σε πληροφορία (information), στο επίπεδο στατιστικών αναφορών, αλλά και σε ένα δυναμικό περιβάλλον παραγωγής εξειδικευμένων αναφορών που επιτρέπει στον χρήστη να παίρνει αποφάσεις.

Η αξία της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι ότι παρέχει άμεσα, στοιχεία τα οποία σήμερα ευρίσκονται μέσα σε φακέλους και δεν είναι ούτε μηχανογραφημένα ούτε κατηγοριοποιημένα.

Οι αναφορές μπορεί να έχουν διαφορετική προσέγγιση, Απολογιστική, Ελεγκτική, Ποιοτική. Κάθε αναφορά μπορεί να γίνει drill down και roll up, σε διάφορα επίπεδα πληροφορίας που απευθύνονται σε διαφορετικούς ρόλους και ιεραρχία.

Παράδειγμα από την αξιοποίηση τέτοιων στοιχείων είναι η «χαρτογράφηση» συγκεκριμένων αγορών που βοηθά τον οργανισμό - αγοραστή να προσκαλεί κατάλληλο μείγμα προμηθευτών ώστε να επιτυγχάνει πολύ πιο ισχυρό και υγιή ανταγωνισμό.