Δείτε τα νέα μας
& άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Τα Νέα μας

Δελτία Τύπου

Press

Library

16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Eίμαστε δίπλα σας ως πάροχοι υπηρεσιών & σύμβουλοι στην βελτίωση της αποδοτικότητας των στελεχών σας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σας.
Οι μεγαλύτερες εταιρίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας και των συστημάτων μας, ενώ πάνω από 5.000 εταιρίες είναι εγγεγραμμένες σαν προμηθευτές στις εφαρμογές μας

67.149

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

4.599

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

426.927

Ηλεκτρονικές Παραγγελίες